Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
PITTCON 2015, PERKIN ELMER, NOVOSTI pošalji prijatelju štampa stranice

Perkin Elmer Inc., globalni lider u inovacijama u oblasti zaštite zdravlja i zaštite životne sredine, predstavio je u toku Pittcon konferencije i izložbe u New Orleansu od 8. do 15. marta potpuno nove analitičke sisteme u svojoj paleti proizvoda.

Waters® Empower® 3 Chromatography Data Software (CDS): Kompletan LC i GC portfolio, uključujući i MS sisteme, je standardizovan prema Empower® 3 softve­ru, vodećem rešenju u hromatografiji koji omogućava jednostavno prikupljanje podataka, obradu i izveštavanje, kao i usklađenost sa regulativama (21 CFR Part 11).

 

AltusTM UPLC®: Napredni LC sistem velikog kapaciteta i visoke rezolucije hromatografskih razdvajanja, za detekciju primesa i kontaminenata u životnoj sredini, prehrambe­noj industriji i ­farmaciji.

Sistem je kontro­lisan putem vodećeg softvera na tržištu Waters® ­Empower® 3 Chromatography Data Software (CDS), koji uz najnovije kolone sa hibridnim česticama daje ovom sistemu superiorne ­performanse.

AltusTM HPLC: Potpuno integrisan LC sistem, jednostavan za upotrebu i održavanje, koji obezbeđuje precizne i reproduktivne rezultate u kontroli kvaliteta hrane, vode, vazduha i zemljišta, kao i industrijskih materijala i hemikalija. Sistem nudi širok spe­ktar visoko osetljivih detekcionih modula kontrolisanih Waters® Empower® 3 Chromato­graphy Data Software (CDS), kao i usaglašenost sa USP i GLP direktivama.

 

PinAAcleTM 500: Potpuno integrisan, plameni AA spektrofotometar, idealan za laboratorije kojima je potreban jednostavan za rukovanje instrument, visokih performansi za detekciju metala i metaloida u uzorcima životne sredine. Sa touch screen inte­rfejsom i mogućnosti ­izbora Syngistix TouchTM ili ­SyngistixTM AA softvera, PinAAcle 500 može biti pove­zan sa najnovijim brzim autosamplerom (FAST Flame Sample Automation Platform) omogućavajući pri tome najnižu cenu analize po uzorku na tržištu.

LAMBDATM 265 365 465 UV/Vis Systems: Najnovija familija laboratorijskih UV/VIS spektrofotometara namenjenih kontroli životne sredine, hrane, materijala, farmaceutskih proizvoda, DNA/ protein i akademskim istraživanjima. Posebno se ističe model 465 sa PDA detektorom najviših performansi.

Adulterant ScreenTM: Novi softver za FTIR spektroskopiju, koji omogućava screening i analizu autentičnosti (falsifikata i prevara) hrane i nutritijenata u hrani.

Perten® DA 7250 NIR Analyzer: NIR spektroskop na bazi diode array, za analizu zrnevlja, pahuljica, peleta, praškova, emulzija i tečnosti. Za samo 6 sekundi može da određuje vlagu, proteine, masnoću, pepeo, skrob i druge parametre kvaliteta, uz dostupne fabričke kalibracije.