Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
MICROBIOGENLAB pošalji prijatelju štampa stranice

Sektor prodaje opreme za mikrobiološke, genetske, biotehnološke i molekularno-biološke laboratorije

Prodajni program MICROBIOGENLAB-­a obuhvata asortiman proizvoda korišćenih u savremenoj mikro­biologiji, počevši od razlivanja hranljivih podloga i kultivacije mikroorganizama, pa do detekcije i genotipizacije. Kompletna oprema za mikrobiološku inkubaciju, sterilizaciju i krioprezervaciju je deo prodajnog programa ovog sektora.

Takođe u ponudi imamo celokupan spektar potrošnog ma­terijala koji prati svaku mikrobiološku laboratoriju: proizvode od plastike i stakla, dehidrovane hran­ljive podloge, gotove hranljive podloge, brze testove za mikrobiologiju, antibiotske diskove, kese za autoklaviranje i osvežavajuće perle za autoklav.

TOP CYTOGENLAB 2015Prodajni program genetike obuhvata sve vrste DNK i RNK ma­nipulacija - izolaciju, ekstrakciju, purifikaciju. Takođe nudimo en­donukleaze za restrikcionu analizu DNK i polimeraze za PCR ampli­fikaciju i razlicite agaroze. Program obuhvata sisteme za elektroforezu raličitih veličina, bloting i hibridiza­ciju, kao i gelne dokumentacione sisteme.

U ponudi imamo jedinstven prodajni pro gram za opremanje PCR laboratorija koji uključuje raznovrsne PCR termociklere (standardne i Real Time) u zavisnosti od PCR aplikacije, PCR rea­gense i PCR potrošni materijal. Na raspolaganju su i PCR kitovi za detekciju patogena u prehrambenoj industriji i molekularnoj dijagnostici. Potrebe biotehnoloških laboratorija – za indu­strijsku i belu biotehnologiju, zadovoljavamo ponu­dom bioreaktora i fermentora različitih zapremina i funkcionalnih mogućnosti.

>>> CYTOGENLAB - ponuda opreme za molekularne i citogenetske laboratorije
>>> MICROBIOLAB - ponuda za mikrobiološke laboratorije-2015

PRINCIPALI / PROIZVODI
 Lab M je specijalizovan za proizvodnju hranljivih podloga za mikrobiologiju. Osnovan 1971., Lab M dugo uživa internacionalnu reputaciju za visok kvalitet svojih dehidrovanih hranljivih podloga, a specijalno za podloge za gajenje i izolaciju anaeroba. Lab M >>>
 BIOCORP je proizvođač visoko kvalitetnih razlivenih podloga namenjenih upotrebi u kliničkoj, industrijskoj, veterinarskoj i farmaceutskoj mikrobiologji još od 1997. Poseduje ISO 9001:2000 kao i ISO 13485. BIOCORP podloge su dostupne u Petri posudama, epruvetama kao i bočicama različitih dimenzija i zapremina. BIOCORP>>>

Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima, kao što su Dispensette® i Transfer-pette®, zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici, koja se može ponovo upotrebljavati. Brand >>> 
 

NASCO Whirl-Pack kese za uzorkovanje su izrađene od mešanog polietilena male gustine, što im pruža dve bitne karaktristike: izuzetno proziran film (jasno se vidi sadržaj kese) i superiorna jačina. U ponudi ove renomirane američke firme nalazi se više različitih tipova kesa: standardne kese za uzorkovanje (sa poljem za pisanje i bez), samostojeće kese sa poljem za pisanje, kese sa natrijum-tiosulfatom za uzorkovanje voda (standardni tip i samostojeće), kese za stomaher itd. NASCO Whirl-Pack>>>

 Abtek Biologicals je razvio proizvodni program koji obuhvata prozvode za ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike, mikrobijalnu identifikaciju i uzorkovanje i skladištenje mikroorganizamaAbtek Biologicals >>>
BioTek - je lider u inovaciji i proizvodnji aparata i softvera za manipulaciju mikrotitracionih ploča, kao i automatizovanih sistema za pipetiranje. Ova američka kompanija nudi kompletnu liniju sofisticiranih ELISA i robotičkih sistema. BioTek >>>
 

BIOSEPAR je renomirana nemačka kompanija koja Vam nudi različite Parasitrap sisteme za pregled stolice na parazite.BIOSEPAR>>>

 Bio-Rad ima vodeću ulogu u polju industrije i veterinarske dijagnostike. On nudi inovativna rešenja ne samo u agro prehrambenoj industriji nego i u kontroli vode, zaštiti životne sredine i u polju veterine. Od njive do trpeze bezbedna hrana je danas ključna. Duž celog lanca ishrane, mikrobiološki rizik mora biti strogo kontolisan, jer čovek kao konzument
mora biti zaštićen. Bio-Rad kao svetski lider u razvoju reagenasa, uređaja i usluga, nudi kombinovana rešenja za profesionalce u industriji i veterinarskoj dijagnostici. Kvalitet i pouzdanost je osnovni prioritet kompanije Bio-Rad. BIO RAD>>>
 Microgen Bioproducts Ltd, Engleska, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke, prehrambene i veterinarske dijagnostike. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija izolovanih iz širokog spektra uzorakaMicrogen Bioproducts >>>
 Mascia Brunelli S.p.A – se bavi razvojem proizvoda za in vitro dijagnostiku u mikrobiologiji, hematologiji, kliničkoj hemiji, imunologiji i medicini. Mascia Brunelli >>>
  

AUTOBIO DIAGNOSTICS je kineska firma osnovana 1999 i jedna je od najvećih kompanija na polju kliničke dijagnostike. Sertfikovana je u skladu sa ISO 13485 i ISO 9001-2000 kako bi osigurala najviše standarde  kvaliteta svojih proizvoda. Iz ponude ove renomirane firme izdvajamo Mikoplazma test kit za izolaciju, identifikaciju Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis i ispitivanje osetljivosti na 12 najčešće korišćenih antibiotika. AUTOBIO DIAGNOSTICS>>>
 PEQLAB - nemačka biotech kompanija koja inovativno razvija, proizvodi i distribuira instrumente, potrošni materijal i reagense naročito za genetski inženjering, mikrobiologiju, molekularnu biologiju i biotehnologiju (kitovi za ekstrakciju DNK/RNK, PCR potrošni, jedinice za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu...) http://www.peqlab.de/
 VILBER LOURMAT - francuski vodeći proizvođač UV i fotodokumentacionih instrumenata koji se koriste posle gelne elektroforeze i UV lampi. Oni dizajniraju, industrijalizuju i pokrivaju tržište sa gelnom vizuelizacijom, gelnom dokumentacijom i gelnom analizom. VILBER LOURMAT >>>
 BIORON - nemačka kompanija koja pokriva globalno molekularnu dijagnostiku u svrhe kliničke mikrobiologije, dijagnostičke PCR testove za Real Time PCR (CE Conformity Declaration), DNK i RNK dijagnostičke kitove primenjene u naučno-istraživačkom radu, kao i restrikcione endonukleaze. http://www.bioron.net/
 PORVAIR-SCIENCES - engleska kompanija, specijalizovana u proizvodnji mikrotitracionih ploča još od 1992. Nude mikrotitraciona rešenja za sve aplikacije, počevši sa pripremom uzoraka do visoke povezanosti sa skriningom. Koriste se u prirodnim naukama, biotehnologiji i molekularnoj biologiji. http://www.porvair-sciences.com/
 
GENEAID BIOTECH - biotehnološka kompanija koja proizvodi ekstrakcione kitove za purifikaciju nukleinskih kiselina (DNK i RNK). Pokriva virusne i PCR tehnologije. Efikasna i efektivna MagBead DNK/RNK tehnologija prečišćavanja makromolekula. http://www.geneaid.com/
 FASTER, Italija osnovana 1984 godine vodeća je firma za proizvodnju laminarnih komora u Evropi. U svojoj širokoj paleti proizvoda poseduje razne tipove laminarnih komora (od biosafety komora najviše klase do klasičnih mikrobioloških komora i horizontalnih komora raznih namena).  FASTER >>>
 Memmertove proizvode karakteriše jedinstven koncept zagrevanja komore sa sve četiri strane što pruža izvrsnu homogenost temperature. Funkcionalnost svakog Memmert -ovog kontrolnog sistema se testira individualno, svaka jedinica prolazi standardne sigurnosne testove i biva rekalibrisana ukoliko je to neophodno.
Memmert Vam može ponuditi široku paletu proizvoda i to: univerzalne sušnice, inkubatore, sterilizatore (vruć vazduh), Peltier inkubatore sa hlađenjem, Inkubatore sa hlađenjem, CO2 inkubatore, Vodena kupatila... memmert >>>
 

http://www.biosan.lv/

 

Miltenyi Biotec - kompanija koja razvija, proizvodi i prodaje više od 1000 proizvoda i usluga; naročito na polju ćelijske biologije, imunologije, regenerativne medicine i molekularne biologije. Miltenyi Biotec >>>


 

BAG HEALTH CARE Vam nudi jedinstveno širok spektar indikatora za testiranje i verifikaciju procesa čišćenja i dezinfekcije, kao i biološke i hemijske indikatore za monitoring svih metoda sterilizacije. BAG HEALTH CARE >>>

 

Medical Wire & Equipment je engleska kompanija koja se više od pola veka bavi razvo­jem i proizvodnjom transportnih podloga i briseva za potrebe mikrobiologije. Kroz svoj široki asortiman proizvoda pokriva potrebe uzorkovanja u medicini, prehrambenoj industriji i forenzičkim ispitivanjima. http://www.mwe.co.uk/

 Kompanija Schuett Biotec GmbH, Nemačka je proizvođač opreme za biotehnološke, mikrobiološke kao i laboratorije za molekularnu mikrobiologiju. Schuett Biotec >>>