Login                               register
Username:

Password:
On line shopping
Shopping cart 0 items
 
Sectors
Find animal by code
Enter code:


Our location

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
Search
Poštovani kupci i korisnici naših usluga, da bi smo Vam maksimalno olakšali pretraživanje podataka na našem sajtu, napravili smo novi sistem pretrage sa podacima koji su svrstani u tri kolone koje slede.
I - U prvoj koloni su oblasti u kojima radite i tu možete naći kompletne prodajne programe uz napomenu da je izrada prodajnih programa kontinuiran proces koji iziskuje vreme da se u potpunosti završi. II - U drugoj koloni su imena naših inopartnera na ekskluzivnoj i neekskluzivnoj bazi sa kratkim opisom šta ti partneri proizvode i linkom ka njihovoj matičnoj internet stranici. III - U koloni tri je abecedni spisak svih proizvoda koje nudimo, sa više hiljada artikala, koji je u fazi popunjavanja i biće dostupan kada se taj proces završi.
Izaberite delatnost iz koje dolazite, inopartnera ili proizvod, tako što ćete označiti jedan, dva ili tri kriterijuma pretrage a zatim tasterom - Potvrdi - započnite pretragu.Industries:

HEALTH

Bolnice i medicinski centri

> Biochemical laboratory

> Pathohistology

> Microbiological laboratories

Domovi zdravlja

Ordinacije i ambulante

Medicinske laboratorije

> Biochemical laboratory

> Pathohistology

> Microbiological laboratories

Zavodi i instituti za zaštitu zdravlja

> Microbiological laboratories

Specijalne zdravstvene ustanove i banje

PHARMACY

Farmaceutska industrija (u pripremi)

Apotekarske ustanove (u pripremi)

Apoteke i galenske laboratorije

Veledrogerije (u pripremi)

EDUCATION AND SCIENCE

Osnovne škole (u pripremi)

Srednje škole (u pripremi)

Više škole i fakulteti (u pripremi)

Instituti i zavodi (u pripremi)

FOOD INDUSTRY AND CATERING

Mlekare

Mesna industrija

Mlinovi i silosi

Pekare (u pripremi)

Fabrike stočne hrane

Uljare (u pripremi)

Šećerane i skrobare (u pripremi)

Duvanska industrija (u pripremi)

Konditori

Hladnjače i sušare

Zemljoradničke zadruge (u pripremi)

Vinarska i alkoholna industrija

Pivare i sladare

Bezalkoholna pića i osvežavajući napitci

Hoteli

Restorani

Kafići

VETERINARY MEDICINE

Veterinarske stanice i ambulante

Centri za veštačko osemenjavanje

Farme

Lovačka udruženja (u pripremi)

Konjički klubovi

Kinološka društva

WATER MANAGEMENT

Vodovodi

Flaširane vode

Bazeni

Otpadne vode

CHEMICAL INDUSTRY

Prodajni program za hemijsku industriju (u pripremi)

CONSTRUCTION INDUSTRY

Prodajni program za građevinsku industriju

THERMAL POWER AND MINES

Prodajni program za termoelektrane i rudnike (u pripremi)

METAL INDUSTRY AND ENGINEERING

Prodajni program za metalnu industriju i mašinogradnju (u pripremi)

INSPECTION AND CONTROL SERVICES

Prodajni program za inspekcijske i kontrolne službe (u pripremi)

cancel selection
Foreign partners:
cancel selection
under construction
News » PRODUCTS
 
Charm EZ Training Video
 
Application packages for SQ8 GCMS
SQ8 GCMS
 
PerkinElmer - CHANGE FOR THE NEW
Informants
TOP CYTOGENLAB 2015   FOODinfo 16
 
News » EVENTS                                                 [archives]
 
06.05.2015.
UAE - SUPERLAB - donation / UAE - SUPERLAB - donation
 
24.04.2015.
PITTCON 2015, Perkin Elmer, NEWS /
Customer Care

eXTReMe Tracker